Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji na wszystkie formy wypoczynku: