Kontakt

Firma: Daria Walczykiewicz

Adres firmy: 62-800 Kalisz, ul. Tadeusza Kościuszki 8/5

Adres korespondencji: 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 48/49

NIP: 618-197-13-24

REGON: 300949048

Wpis do Ewidencji działalności gospodarczej w dniu 29/09/2008 pod numerem 33614/208

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 753

Nr.konta bankowego: 93 1750 1383 0000 0000 2121 2202

e-mail 1: koloniewalczykiewicz@gmail.com

e-mail 2: walczykiewicz.daria@gmail.com

telefon 1: 601-248-909

telefon 2: 697-248-909